Dansk klimalov nu

Her kommer der noget konkret, du kan gøre. Noget, jeg håber, du vil bruge to minutter på, og som kan have afgørende betydning:

11 NGO’er er gået sammen og har lavet et borgerforslag til en ambitiøs klimalov, der faktisk vil rykke noget (til forskel fra regeringens). En, der sørger for, at vi lever op til Parisaftalen og holder temperaturstigningen under 1,5 grader.

Ideen med forslaget – der skal have 50.000 underskrifter for at blive taget op i Folketinget – er, at der skal sættes en række femårige delmål for at reducere vores udslip af drivhusgasser. Disse mål skal implementeres i politikker på tværs af ministerier og fx gælde sektorer som landbrug, transport og energi. Det betyder også, at der skal tages højde for en eventuelt CO2-belastning, når der vedtages nye lovforslag.

Målene bliver fastsat ud fra et CO2-budget, der viser, hvor meget Danmark kan udlede indtil 2050, hvor vores udledning skal være i nul. Hvis forslaget bliver vedtaget, kommer Danmark faktisk allerede til at være CO2-neutral i 2040 – og hvis nogen er i tvivl, så gælder det om at komme i nul med vores CO2-udledning så hurtigt som muligt.

Det kommer til at være Klimarådet – der selvsagt skal have en mere uafhængig rolle end nu – der skal rådgive og holde øje med, at vi lever op til målene.

Klimaloven skal også sørge for, at der bliver udviklet flere grønne, teknologiske løsninger, at Danmark får en større rolle i international klimapolitik, og at der bliver givet klimastøtte til fattige lande (der kommer til at lide endnu mere under klimaforandringerne).

Så det er nu, vi skal have jungletrommen i gang og få klimabevægelsen til at rulle.

Tryk på linket her, find dit nemID og underskriv borgerforslaget. Del med alle, du kender, så vi hurtigt når op på 50.000 underskrifter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *